Renée

Renée - Naturalment Renée

Hola! Sóc la Renée Thunnissen, una terapeuta diplomada d’origen holandès , amb més de 25 anys d’experiència en teràpies naturals. Des de l’any 1987 tinc consulta oberta a Melianta (Pla de l’Estany).

En aquesta pàgina web s’hi expliquen els principis bàsics de les teràpies amb les que treballo: Mensendieck, Polaritat, Craniosacral biodinàmica i Constel·lacions Familiars i Sistèmiques.

Són, totes elles, teràpies poc invasives i segures i per tant apropiades per a persones de totes les edats i de qualsevol condició física.

També utilitzo les Flors de Bach com a complement per a tractar diverses situacions emocionals i físiques. Per més informació sobre les Flors de Bach, feu clic aq.

La meva filosofia de treball contempla la teràpia com un procés entre dos: la idea és que el pacient s’independitzi gradualment del terapeuta, participant de forma activa en la seva pròpia recuperació.

A més a més, totes les tècniques amb les que treballo contemplen el cos com un TOT físic i emocional. Observant i tractant el dolor com un bloqueig muscular però també energètic i/o vital, s’intenta retrobar l’equilibri a tots dos nivells.  

I si voleu més informació sobre alguna tècnica en concret o desitgeu concertar una visita, podeu fer-ho a través de l'apartat "Contacte" o bé fent clic aquí.

Patologies tractades a partir de les diferents teràpies:

La teràpia Mensendieck

La teràpia Mensendieck - Naturalment Renée

 

El dolor és un senyal, el cos ens avisa de què no l’estem fent servir com cal. L’objectiu de la teràpia ha de ser tractar aquest dolor, naturalment, però també ensenyar al pacient a utilitzar millor el cos per evitar-lo.

 

A través dels exercicis proposats per la terapeuta, el pacient aprèn els moviments i les postures adequades per fer funcionar correctament el seu cos a nivell muscular.

 

Així doncs, durant les sessions es pren contacte directe amb els músculs i lligaments; i gràcies a la utilització de miralls s’observa visualment la progressió en el propi cos.

 

És important que el pacient prengui consciència que haurà de treballar de forma autònoma amb les eines i recursos que la terapeuta li aconselli, fent exercicis a casa, etc. Només així la teràpia serà útil a llarg termini.

 

Per a més informació sobre la teràpia Mensendieck pot consultar els enllaços següents:

 

- Teràpia Mensendieck (pàgina en holandès).

 

Si li interessa aquesta teràpia, té alguna pregunta o vol concertar una visita, pot fer-ho aquí.

La teràpia de Polaritat

La teràpia de Polaritat - Naturalment Renée

Un cos sa és el reflex d’una ment sana: ambdós són inseparables.

En un cos hi conviuen els quatre elements: aire, aigua, foc i terra.

Agafant aquestes dues idees com a base, la Teràpia de Polaritat es basa en el procés psico-corporal. Totes les tensions, energies bloquejades i malalties s’inicien a la ment per manifestar-se posteriorment al cos. Així, els bloquejos en els camps electromagnètics del cos es poden expressar com a punts de dolor.

El treball que la terapeuta proposa – restablint el flux equilibrat de l’energia vital com a base per al manteniment d’una salut integral – és per tant també un treball sobre l’estat psicològic del pacient.

Un cop localitzats els punts de dolor, la terapeuta avaluarà el desequilibri del sistema individual d’energia i treballarà pel seu desbloqueig. Ho farà a través d’exercicis i manipulant el cos del pacient. Les mans de la terapeuta seran per tant l’instrument de detecció i treball essencials d’aquesta teràpia.  

Si li interessa aquesta teràpia, té més preguntes o vol concertar una visita pot fer-ho aquí.

 

 La teràpia de Polaritat està relacionada

amb la naturalesa i consegüentment amb els seus quatre elements. 

 Per a més informació sobre la Teràpia de Polaritat, pot descarregar-se el fitxer següent:

La teràpia Craniosacral biodinàmica

La teràpia Craniosacral biodinàmica - Naturalment Renée

Cos i ment són un binomi, un sistema organitzat de forma autònoma i espontània, deslligat de la voluntat. Si aquest sistema rep una informació sobre el seu propi desequilibri (a través de les mans de la terapeuta) té també la capacitat de reequilibrar-se per si mateix.

La Teràpia Craniosacral es basa per tant sobretot en l’escolta sensorial.

Escoltant o percebent a través del tacte els moviments interns, ritmes, pulsacions i patrons de congestió i resistència del cos del pacient, la terapeuta  obté informació important sobre el seu funcionament. Pot percebre, per exemple, si hi ha àrees de congestió o restricció (causades per cops forts o traumes emocionals), identificar-ne l’origen i treballar sobre el seu desbloqueig.

Aquest treball es fa a través de les mans del terapeuta i de forma molt poc invasiva: mai s’imposa res sobre el cos del pacient ni es força l’organisme si no està preparat. És el mateix sistema del pacient que porta la directriu del seu procés de curació.

Generalment cal realitzar una sèrie de sessions per obtenir tots els efectes beneficiosos que aquesta teràpia pot oferir.

Per a més informació sobre la Teràpia Craniosacral pot consultar els enllaços següents:

- Teràpia Craniosacral.

Si li interessa aquesta teràpia, té alguna pregunta o vol concertar una visita pot fer-ho aquí.

Constel·lacions Familiars i Sistèmiques (CFS)

Constel·lacions Familiars i Sistèmiques (CFS) - Naturalment Renée

Les Constel·lacions Familiars tenen per objectiu resoldre conflicte d’ordre personal: familiars,  laborals o relacional personals, etc.

Segons el creador de les CFS, Bert Hellinger, una família és un sistema complex on tots els individus estan relacionats, també a nivell psicològic i emocional. Determinats comportaments i tendències psicològiques, diu Hellinger, es converteixen en patrons heretats i repetits  generació rere generació.

La idea bàsica, per tant, és que molts dels conflictes que experimentem al llarg de la nostra vida tenen el seu origen en aquest sistema, ja sigui en el present, o en un passat més o menys llunyà.

A través de les Constel·lacions Familiars, per tant, s’aspira en primer lloc a detectar els problemes o bloquejos en el sistema familiar. Això s’aconsegueix a través de tècniques de representació que poden resultar sorprenents i molt efectives a la vegada, ja que ens ajuden a comprendre dinàmiques amagades en les nostres relacions familiars que sovint desconeixíem.

Un cop detectat el problema, es pot trobar la solució. Aquesta sol arribar per si mateixa després del treball amb les CFS. La  informació rebuda és basica, per poder restablir l'ordre natural del sistema familiar i curar les ferides emocionals i psicològiques que hi perviuen.  Sigui com sigui, la persona que ha “constel·lat” acostuma a experimentar una nova visió del conflicte  que li aportarà més benestar , a vegades al cap dunes hores , altres al cap d'uns dies, d'altres triguen més temps.

Com funciona una sessió de Constel·lacions Familiars?

En general és una tècnica que es desenvolupa en grups, però també hi ha la possibilitat d’aplicar els recursos de les CFS de forma individual amb la terapeuta.

Les sessions en grup s’ordenen sempre en forma circular, i segueixen un patró molt ordenat i respectuós que consta de diverses parts:

1. L’interessat/da explica breument la qüestió que vol treballar.

2. La terapeuta pot fer algunes preguntes  respecte la qüestió per entendre millor de què es tracta, i llavors proposa a l’interessat/da que esculli a diverses persones del grup per tal que l’ajudin a representar el seu sistema familiar. Per exemple: una persona pot representar-lo a ell/ella; una altra pot representar la persona del seu sistema amb qui té el conflicte; una tercera el conflicte en si, etc. Seguidament, l’interessat/da haurà de col·locar als representants en l’espai, formant una "imatge inicial" que es correspongui al conflicte.

En aquest punt és important que tant l’elecció dels representants com la col·locació en l’espai es facin de manera intuïtiva.

3. A partir d’aquí, els representants han de permetre’s percebre i sentir sense judicis. No es tracta per tant de representar cap rol des de la consciència, sinó de concentrar-se en les sensacions que els vinguin en aquell instant i deixar-se fluir en conseqüència.

4. A partir d’aquí, i en funció dels llenguatges corporals i les reaccions que observa, la terapeuta fa preguntes, proposa moviments, escull nous representants per afegir informació a l’equació o modifica els paràmetres per anar evolucionant cap a una "imatge solució" on el sistema aparegui reequilibrat.

Per a més informació sobre les Constel·lacions Familiars Sistèmiques, pot consultar els enllaços següents:

- Les Constel·lacions Familiars segons Bert Hellinger.

Si li interessen les Constel·lacions Familiars, té alguna pregunta, vol concertar una visita individual o participar en una sessió de grup, pot fer-ho aquí.